Servis a revize

Společnost TIPA Telekom plus a .s. v rámci svých služeb nekončí předání komplexně zhotoveného díla investorovi, ale na dodané technologie a montážní práce poskytuje záruční a pozáruční servis. Zákazník podpisem servisní smlouvy získává dlouhodobou péči o svou investici, spočívající v pravidelném monitoringu stavu zařízení, včasné lokalizaci závad a jejich pružné odstranění. TIPA Telekom plus a.s., jako servisní organizace, vede ve své databázi přehled o posledních provedených revizních prohlídkách stanovených zákonem, zákazníka na skončení platnosti sama upozorní a nové revizní prohlídky provede kmenovými zaměstnanci.

V oblasti revizí nabízíme následující služby:

 • revize slaboproudých systému EZS, EPS, CCTV, EKV, atd.
 • revize silnoproudých instalací do 1 000 V, jak v průmyslovém tak privátním sektoru
 • revize zařízení pro rozvod plynu do úrovně VVST
 • revize jímacích vedení vč. přepěťových ochran
 • stanovení vnějších vlivů (určení prostředí)
 • lokalizace závad pomocí nejmodernějších měřících přístrojů
 • veškeré revizní činnosti nabízíme pro skupiny A, B a C

Pro všechny uvedené tipy revizí máme vyškolené pracovníky, kteří zajistí profesionální přístup a údržbu všech uvedených systémů a zařízení.

V oblasti servisní činnosti nabízíme následující služby:

 • servisní a poradenskou činnost slaboproudých systému EZS, EPS, CCTV, EKV, atd.
 • preventivní prohlídky a zkoušky všech tipů bezpečnostních systémů
 • dosažitelnost servisních techniků 24 hodin denně
 • rychlý a profesionální přístup
 • dostatečný rozsah náhradních dílů pro námi instalované technologie
 • ON-LINE servis prostřednictví vzdáleného přístupu
 • monitoring stavu pomocí úzké spolupráce s pulty centrální ochrany
 • dostatečný počet profesionálních pracovní s různými specializacemi

Pro všechny uvedené systémy a zařízení máme vyškolené pracovníky, kteří zajistí profesionální přístup a údržbu všech uvedených systémů a zařízení.

Servisované technologie z oblastí slaboproudých systémů, na něž jsou kmenoví zaměstnanci pravidelně školeni:

 • EZS – PARADOX, Honeywell, DSC, atd.
 • EPS – Schrack, Esser, Lites, BOSCH, atd.
 • CCTV – Geutebruck, Vista, BOSCH, Samsung, Sanyo, DM, AD, atd.
 • EKV – Motorola, HID, PASS, COTAG, Fermax, atd.
 • PBÚ – 2N Telekomunikace, Panasonic, Alcatel
 • Perimetrie – Senstar Stellar, AlarmItalia, Siemens, Protech, Magal, atd.
 • GUI – Senstar Stellar, CGC, atd.