Kamerové systémy (CCTV)

Bezpečnostní kamery se dnes používají pro sledování nejrůznějších objektů a pozemků, k zabezpečení bank, muzeí, galerií, benzinových pump, parkovišť, letišť a v mnoha jiných zabezpečovacích aplikacích. Kamerové systémy jsou využívány při zabezpečení vnějších i vnitřních prostor, k zabezpečení velkých firemních objektů nebo v soukromé sféře (např. zabezpečení rodinného domu kamerou či pomocí videovrátného).

Často jsou bezpečnostní kamery nasazovány jako doplněk klasické EZS, čímž se zjednodušuje a zefektivňuje zabezpečení objektu a mimo informace o vlastním narušení dostáváme i přímou vizuální verifikaci dění ve sledovaném objektu. Tato informace může být v reálném čase prostřednictvím živého obrazu na monitoru, či dodatečně vyvolaná z informací uložených v moderních digitálních záznamových systémech.

S technickým pokrokem zejména v oblasti přenosových sítí a v oblasti digitalizace videosignálu se začínají stále více prosazovat tzv. webové kamery, jinak též IP-kamery (IP – „Internet Protocol“). V pouzdře webové kamery je kromě standardní analogové videokamery integrován též videoserver, který zajišťuje digitalizaci a komprimaci videosignálu a připojení videokamery k počítačové síti. IP-kamery mají implementované webové stránky, které umožňují sledovat obraz z webové kamery z  kteréhokoliv místa v síti (LAN / Internet) pomocí standardního webovského prohlížeče (Internet Explorer). Webové kamery jsou proto využívány mimo jiné pro videomonitoring a zabezpečení vzdálených objektů.

Moderní kamerové systémy jsou vybavovány stále modernějšími algoritmy pro záznam obrazu a pokročilou videoanalýzu. Příkladem těchto vrcholových technologií jsou systémy, které dokážou číst registrační značky vozidel v plné rychlosti na komunikaci, systémy, které dokážou vyhledat pohyb v libovolném místě kamerové scény, či nejmodernější analýzy, které dokážou identifikovat osobu podle stylu chůze.

V oblasti kamerových systémů svým zákazníkům nabízíme:

  • zpracování projektu objektové bezpečnosti, posouzení rizik
  • návrh řešení CCTV na základě obhlídky a půdorysu objektu
  • vytvoření realizačního projektu CCTV
  • instalace, oživení a konfiguraci systému CCTV
  • výchozí revizi a pomoc v legislativě při registraci systému CCTV
  • servisní zabezpečení instalovaného systému CCTV
  • provádění pravidelných kontrol systému CCTV