Historie

TIPA Telekom plus a.s. je elektromontážní společností se zaměřením na průmyslovou bezpečnost, telekomunikační a výpočetní techniku včetně aktivních prvků informačních technologií a komplexních silnoproudých dodávek pro stavebnictví a průmysl. V oblasti stavební výroby se společnost zaměřuje na částečné i komplexní dodávky staveb s realizačním objemem do cca 20mil. Kč.

Společnost byla založena v roce 2007 s cílem odkoupení aktiv a pasiv části společnosti TIPA a.s., divize Telekom. Tímto krokem společnost navázala se svým stávajícím personálním obsazením na aktivity vyvíjené ve společnosti TIPA a.s. od roku 1991. Díky specializaci na rozsáhlejší projekty dosáhla společnost dobrého postavení na trhu nejen v regionu, ale i v celostátním měřítku. Přestože společnost sídlí v Třebíči, poskytujeme služby po celé ČR prostřednictvím našich poboček v Brně a v Praze.

Významnou konkurenční výhodou společnosti je kvalita poskytovaných služeb a zkušenosti interních pracovníků. Toto know-how je doplněno certifikáty, které jsme doposud získali. Patří mezi ně např. systém kvality ISO 9001, ISO 14001 nebo potvrzení od Národního bezpečnostního úřadu do stupně utajení „Důvěrné“, na jehož základě se pracovníci naší společnosti mohou seznamovat s utajovanými skutečnostmi. Toto potvrzení nám umožňuje realizovat zakázky v resortu ministerstev vnitra a obrany, kde jsme byli zařazeni do databáze firem zabývajících se průmyslovou bezpečností a investiční výstavbou.