Přístupové systémy

Přístupový systém jednoznačně identifikuje zaměstnance pomocí přístupové karty, čipu, popřípadě biometrických údajů. Tento údaj je následně vyhodnocen a podle přístupových práv umožněn průchod dveřmi, turniketem, bránou, závorou, brankou, atd. Průchody se dále zaznamenávají v uživatelském SW, kde jsou kdykoli k nahlédnutí.

Naše systémy umí:

  • Omezit volný a nekontrolovaný pohyb osob a vozidel v určitých prostorách objektu (i časově)
  • Nahradit množství klíčů jednou čipovou kartou
  • Stanovit sazbu za pobyt v určitých prostorách
  • Zefektivnit ovládání rozsáhlých komplexů (hotel, fitcentrum, …)