Opravy a rekonstrukce objektů

Společnost TIPA Telekom plus a.s. v rámci svých aktivit nabízí také služby v oblasti stavebnictví. Úsek stavební výroby provádí podpůrné práce pro hlavní předmět podnikání (montáže elektro), ale také realizuje samostatné stavební zakázky v oblasti průmyslové výstavby, pozemního stavitelství, občanské a bytové výstavby. Součástí nabídky je i rekonstrukce stávajících objektů, sanace, opravy a demolice objektů.

Do našeho portfolia služeb patří:

  • předvýrobní a výrobní přípravu staveb
  • zemní práce
  • inženýrské sítě
  • zakládání staveb a provádění staveb
  • základy, základové desky
  • svislé konstrukce (obvodové stěny, příčky)
  • úpravy povrchů
  • vnější a vnitřní omítky
  • podlahy a podlahové konstrukce