Stavební a průmyslové elektro

Silnoproudé rozvody jsou prováděny v průmyslových areálech, ve zdravotnických zařízeních, hotelových a společenských zařízeních, obchodních a administrativních centrech, domovní výstavbě i venkovní infrastruktuře.

Jedná se jak o rekonstrukce, tak o novou výstavbu formou komplexních dodávek, zahrnující světelné a zásuvkové elektroinstalace, technologické rozvody v průmyslu, hromosvody, zemnící sítě, venkovní přípojky a osvětlení.  Součástí nabídky služeb je i následná péče spočívající v provádění pozáručního servisu s pohotovostní službou.

  • přípojky NN
  • systémy zajištěného napájení (dieselgenerátory, UPS)
  • vnitřní a vnější kabelové rozvody NN
  • zásuvkové rozvody a systémy vnitřního i vnějšího osvětlení včetně systémů řízení osvětlení
  • hromosvody pasivní a aktivní
  • výchozí revize a revize elektrických zařízení