Inteligentní instalace – LOXONE

TIPA Telekom plus a.s. realizuje „chytré domácnosti“ s komponenty firmy LOXONE – Rakousko

Co je to Real Smart Home?
Pod pojmem chytrý dům si dnes můžeme představit ledasco. Většinou všemožná udělátka, která nás okrádají o čas a komplikují nám život. Podle Loxone musí inteligentní dům splňovat přesný opak. Vědět vždy sám, co má dělat a šetřit obyvatelům tisíce akcí. Starat se o vytápění, osvětlení, stínění a další technologie. Jinými slovy Real Smart Home šetří náš čas a zjednodušuje nám život.

Snadno se ovládá
Inteligentní dům obstará většinu práce, vždy však nad ním máme plnou kontrolu. Není přitom nutné mít ke všemu samostatný ovládací prvek (těch pak může být klidně 10 v místnosti). Stačí jeden na místnost. To eliminuje zbytečné operace a zpřehlední ovládání. A pokud nejsme doma, máme nadále přehled i kontrolu díky mobilní aplikaci.

Stará se o naše bezpečí
Real Smart Home včas rozezná jakékoli nebezpečí. Díky propojení všech zařízení může okamžitě reagovat: spustit poplach, zavolat nám, vypnout vodu či spotřebiče. Kdykoli vidíme, co se doma děje. A když odjedeme na dovolenou, chytré zabezpečení bude simulovat naši přítomnost a odradí nezvané hosty.

Efektivně hospodaří s energiemi
Chytrý dům drží náklady za energie na uzdě. Ví, kdy a jak je třeba topit a kdy naopak ne.

Co je Real Smart Home od Loxone
Domácnost má většinou více místností, které mají typicky odlišná využití.

Nejpodstatnější činnosti v domácnosti:

 • Vaření
 • Jídlo
 • Relaxace
 • Zábava
 • Práce
 • Spánek
 • Úklid

Nejpodstatnější oblasti v domě 21. století:

 • Osvětlení
 • Motorické otevírače
 • Stínicí technika
 • Multimédia
 • Větrání
 • Okna
 • Topení
 • Chlazení
 • Wellness
 • Energie

Loxone Miniserver je dirigentem v chytrém domě. Ten dělá z jednotlivých oblastí funkční celek, který je harmonicky koordinován. Pokud je to možné, mělo by každé zařízení automaticky dělat to, k čemu bylo navržené. Dosažení tohoto stavu znamená mít Miniserver, který plní roli dirigenta = Real Smart Home.

Real Smart Home není žádná divoká sbírka hraček (No Gimmicks). Schopnost řídit produkty přes smartphone již dávno neznamená smart home. A také to neznamená, že se jedná o smart home komponentu. Mnoho výrobků ztroskotává na možnosti je ovládat. Ovladatelnost nebo také možnost nechat se dirigentem vést, aby bylo dosaženo těch nejlepších výsledků, je nezbytná podmínka pro spolupráci v chytré domácnosti.

Oblasti chytrého bydlení
Pod pojmem oblasti si můžete představit jednotlivé komponenty. V orchestru by se daly označit jako jednotlivé skupiny nástrojů (violy atp.). Mohou být použity v plném rozsahu, ale také po částech. Zařízení mohou být geograficky nepostradatelná (jako například chlazení v Africe) nebo také méně významná. Zde jsou ta nejdůležitější z nich.

Stínicí technika
Stínicí technika se dle vlastností rozděluje do ně kolika skupin. V jejich vlastnostech je možné vidět prvky shody. Jedna z nejzásadnějších funkcí stínicí techniky je stínění oken.

V oblasti stínicí techniky rozlišujeme mezi interiérovou a exteriérovou instalací. V dalším textu se budeme věnovat především exteriérové stínicí technice, protože ta je určená pro motorické řízení a je pro to i více vhodná.

Vytápě
Zdroj tepla může být rozličný.

Důležité je, aby šlo zdroj tepla ovládat. Jedině tak je možné energetický

management přizpůsobit každému ročnímu období, dni nebo noci.

Osvětlení
Naštěstí se téma osvětlení posunulo od wolframové žárovky o notný kus dopředu. Vývoj byl bouřlivý a přes různé slepé uličky jsme dnes zakotvili u moderní LED technologie. Žárovky a úsporné žárovky (zářivky) zkrátka dosloužily.

Osvětlení je pro člověka velmi důležité. Dokáže osvětlit obývaný prostor, dodat požadované světlo pro práci nebo vytvořit speciální atmosféru. Světlo ve všech jeho projevech a podobách může podporovat kreativitu a pozitivní náladu, na druhou stranu ale může také způsobovat stres.

 Přístupový systém
K modernímu domu patří přístupový systém.

Multimedia
Multimédia jsou velmi širokým pojmem. Hudba, filmy, TV, zábava. Multimediální zařízení se velmi rychle mění.

Větrání
Větrání existuje v mnoha různých podobách. V novostavbách se nejčastěji setkáváme s jeho centralizovanou formou. V oblasti rekonstrukcí potom s decentralizovanou.

Okna
Okna plní mnoho funkcí. Vedle toho, že přes ně do domácnosti proniká sluneční svit a můžeme se přes ně podívat ven, je možné díky nim větrat a také regulovat teplotu. Automatizaci oken se doposud nevěnovala zásadní pozornost, protož e existují omezené možnosti ovládání (elektrizace). Velice bych si přál, aby v této oblasti nastal rozvoj. Přímo by se nabízela funkce automatického větrání díky otevírání a zavírání.

Chlazení
Aktivní chlazení, kdy je nutné pro chlad na výstupu dodat energii, je široce rozšířené a využívané v různých oblastech světa. V horkých oblastech je rozšířenější, v chladnějších jen zřídka. Stejně jako u tématu topení je otázka možnosti ovládání elementární.

Wellness
Solární zařízení
Alarm
Existuje řada důvodů, proč se alarmy instalují. Někdy z důvodu ochrany majetku. Nejčastěji však kvůli ochraně lidí.

Senzorika v Real Smart Home
Senzorika, která správně funguje a dodává systému relevantní hodnoty, je pro správné fungování Real Smart Home zásadní.

Rozeznání přítomnosti
Rozeznání přítomnosti v domě a také v každé místnosti je důležité pro většinu funkcí v chytrém domě. Pohybový senzor by měl být v každé místnosti. Pohyb a s tím spojená přítomnost je bezesporu ta nejdůležitější informace v každé místnosti. Ovlivňuje regulaci teploty, audio, osvětlení, stínění, alarm, …, a takto můžeme pokračovat ještě dlouho.

 Měření teploty
Pohoda a komfort se odvíjejí od mnoha faktorů. Rozhodující faktor je ale teplota. Měření teploty je jistě jedno z nejstarších měření, které lidstvo kdy vymyslelo. Momentálně se ve většině Loxone ovládacích prvků nachází teplotní senzor a díky tomu si s měřením teploty nemusíme dělat žádné starosti. Teplota se musí měřit v každé místnosti. Moderní domy mají velkou setrvačnost, a proto musíme měřit teplotu v každé místnosti zvlášť, abychom na tuto skutečnost mohli reagovat.

Záplavový senzor
Používá se pro Technický alarm a dokáže zabránit velkým škodám. Většina myček nádobí má tuto funkci vestavěnou a v případě chyby odpojí přívod vody. Senzor úniku vody by měl být v místnostech, kde se používá voda a není zde zamýšlen dostatečný odvod v případě havárie.

Detektor kouře
Pro zvýšení bezpečnosti v domě se používají požární detektory. Jejich úkol je identifikovat kouř a varovat uživatele domu.

Senzory tříštění skla
Pro podpoření zabezpečení domu před neoprávněným vniknutím slouží detektory tříštění skla.

Okenní kontakty
Okenní nebo také dveřní kontakty slouží pro rozpoznání stavu okna/dveří a je možné je využít pro alarm nebo různé komfortní funkce. Dle typu okna je vhodné rozpoznávat různé stavy (otevřeno, zavřeno, vyklopeno). Okenním kontaktem je možné zabránit stínicí technice, aby sjela v případě, že jsou dveře na terasu otevřené.

Meteostanice
Tlačítka
I když tlačítka nejsou díky funkcím Real Smart Home takřka potřeba, jsou situace, kdy se hodí. Zesílení hudby, vypnutí hudby, přepnutí nálady osvětlení. Ovládání stínicí techniky je velmi sporadické. Všechny body tlačítek T5 LOXONE v každé místnosti by měly mít stejné funkce, což eliminuje potřebu popisků a učení uživatelů. Zákazník si vybere pouze vzhled a ostatní dělá to, co má: funguje.

 

Základní vybavení
Domácí síť
Domácí síť je pro smart home důležitá. Vytváří spojení mezi chytrým domem a všemi zařízeními s aplikací. Speciálně je nutné dávat si pozor na dosah WLAN,

24 V
Pro napájení LED světel se nejlépe hodí nízké napětí. Správný 24V rozvod nabízí mnoho výhod. Toto napájení je při dotyku bezpečné jak pro lidi, tak pro zvířata. Speciálně zkonstruované 24V osvětlení má tu výhodu, že není nutné ke každému svítidlu umisťovat zdroj. 24V svítidla jsou ovládána přes PWM a jejich jas je možné regulovat v rozsahu 0–100 %. Tato technologie je jednoduchá a dlouhodobě spolehlivě fungující.

230 V
Ke všem spotřebičům (od ledničky až po vysavač) vede 230 V. Ačkoliv je průměr vedení malý, je skrz něj možné ovládat i velké zátěže. Bezpečnost lidí je díky jeho rozšířenosti a nutnosti dodržování norem na velmi vysoké úrovni a nehody se prakticky nestávají. 230V spotřebiče je možné ovládat přes spínané kontakty, stmívače a fázové řízení. Důležité u stmívání je zvolit správný typ fázového řízení.

Vizualizace
I když je App doplněk, je nedílnou a důležitou součástí chytrého domu. Díky vizualizaci má uživatel detailní informace o svém chytrém domě a široké možnosti jeho ovládání. Nastavení komfortní teploty nebo barvy ambientního osvětlení je jen výběr z mnoha tisíc možností.

Nicméně vizualizaci je třeba chápat jako podpůrnou věc, která není nezbytná pro každodenní provoz domácnosti. Vizualizace může ale přinášet i obavy. Mobilní telefony řada lidí mění v ročním taktu, ale chytrý dům by měl přinášet radost řadu let. Chytrý dům by měl být navržen alespoň na dalších 20 let dopředu. Závislost na rychle se měnících mobilních zařízeních představuje tedy nevýhodu. Zásadní je v tomto ohledu neustálý vývoj aplikací nové generace, které se přizpůsobují rychlosti vývoje mobilních zařízení a drží s nimi krok.

 

V případě zájmu o instalaci inteligentního domu nás kontaktujte na adrese: jan.konecny@tipatelekom.cz