Projekční činnost

Poskytujeme projektové služby v oboru slaboproudých technologií a zařízení:

  • konzultační služby
  • technicko-ekonomické studie
  • projekty pro územní rozhodnutí  a stavební povolení
  • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
  • realizační dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení
  • provozně-technické informační systémy staveb
  • provozní řády, manipulační předpisy
  • supervize projektové dokumentace
  • technická pomoc v oblasti projektové dokumentace

Kontakt

Bc. Lukáš Marek  724 167 063  lukas.marek@tipatelekom.cz

 

 

Projekci silnoproudé technologie zajišťuje naše dceřiná společnost ELPRING CZ a.s.

Naleznete ji zde