Objektová a průmyslová bezpečnost (EZS)

Objektová a průmyslová bezpečnost nabývá na svém významu obzvláště v dnešní době, kdy policejní statistiky vykazují masivní nárůst majetkové trestné činnosti způsobované vloupáním do objektů. Z těchto důvodů ochrana vlastního majetku vstupuje do popředí zájmu široké veřejnosti i podnikatelské sféry a stává se nutnou součástí běžného života každého člověka.

Základem těchto systémů jsou systémy elektronické zabezpečovací signalizace, které mají za úkol včasnou identifikaci narušení chráněného objektu s následným vyrozuměním majitele, či dohledem pověřenou třetí osobu.

Tyto systémy elektronického zabezpečení bývají často doplňovány o prostředky zajištění monitoringu přídavných veličin či anomálií v objektu. Tímto způsobem jsou k systémům připojovány požární detektory, detektory plynu, vlhkosti a snímače jiných veličin. Často jsou používány i doplňkové snímače identifikačních karet, či biometrických údajů člověka, které ve spojení s ovládáním dveří řídí přístup do objektu pro autorizované osoby, či venkovní čidla umísťovaná na hranici oplocení pozemku, která zajišťují informaci o výskytu neoprávněné osoby již při překročení hranice pozemku (perimetrická ochrana).  Všechny anomálie jsou systémem vyhodnocovány jako alarmová hlášení, která jsou například pomocí mobilní telefonní sítě přenášena okamžitě na mobilní telefon majitele objektu. S pomocí těchto systémů můžete mít neustálý přehled o dění ve vašem objektu i v době nepřítomnosti.

Naše společnost nabízí ucelené řadu produktů renomovaných světových výrobců a díky našim dlouholetým zkušenostem ve všech oborech, které souvisí se zabezpečením objektů, dokážeme navrhnout a dodat komplexní řešení elektronického zabezpečení objektů všech velikostí a kategorií
důležitosti a to jak pro aplikace pouze se systémem EZS, tak i pro instalace, kde jsou vzájemně propojeny a integrovány všechny systémy, které dodáváme. O kvalitě systémů dodávaných naší společností vypovídají i certifikáty NBÚ, VTUE, ČAP, AGA a jejich nasazení v náročných oblastech jako je Armáda, Ministerstvo obrany, Ministerstvo financí, průmysl, energetika apod.

Základními prvky objektové bezpečnosti jsou:

 • Elektronická zabezpečovací signalizace
 • Elektronická kontrola vstupu
 • Perimetrické systémy

V oblasti objektové a průmyslové bezpečnosti je naše portfolio služeb založeno na:

 • poradenská činnost
 • odborná analýza bezpečnostních rizik objektů a organizací
 • vypracování systémové studie komplexního řešení bezpečnostních systémů organizace
 • technický návrh
 • cenový rozpočet
 • vypracování projektu
 • realizace vlastní montáže
 • propojení a oživení systému
 • zaškolení obsluhy
 • revizní činnost
 • smluvní záruční a pozáruční servis po dobu 24 hodin s dojezdem servisního pracovníka do 4 hodin po celé ČR
 • vypracování provozních řádů a interních bezpečnostních předpisů