Bezpečnostní oplocení

Bezpečnostní oplocení je velmi důležitou částí při zabezpečení objektu. Vždy je třeba mít na paměti, že oplocení tvoří první překážku k neoprávněnému vstupu do objektu

Oplocení lze rozdělit na dvě základní kategorie:

  • splétané ploty
  • svařované ploty

První kategorie splétaného oplocení je tou základní kategorií, která slouží k vymezení střeženého objektu a jako jednoduchá mechanická zábrana před zvěří a nepovolanými osobami. Vlastní drát, ze kterého je oplocení vyrobeno je slabý, zpravidla okolo 1mm průměru, s povrchovou úpravou zinkováním či poplastováním. Možnost překonání či poškození takovéhoto oplocení je velice snadná.

Druhá kategorie oplocení je vyráběna svařováním drátů průměrů okolo 3mm. Oplocení je podstatně robustnější, tvarově stálejší a jeho překonání složitější. Jeho struktura plotových oko je vyráběna tak, aby při pokusu o přelezení nebylo snadné nohu umístit do tohoto oka. Při pokusu o přestřižení pletiva je nutno rozstříhat oplocení po celé jeho výšce. Takto vyrobený plot je zárukou dostatečné prevence pro zamezení nežádoucího vniku nepovolaných osob do objektu. Pro zvýšení ostrahy objektu jsou oplocení na vrcholu doplňovány doplňkovou mechanickou ochranou v podobě bavoletů (jednostranných či oboustranných) na nichž je upevněn ostnatý nebo žiletkový drát.

Nutnou součástí oplocení jsou vjezdové brány a branky. Při zabezpečení objektu je nutno tyto prvky vybavit na stejný stupeň zabezpečení jako okolní oplocení. Brány je možno dodat v projedení klasickém, otvíravém na bočních pantech, či v provedení pojezdovém. Brány a branky je možno v dnešní době jednoduše vybavit automatickým otvíráním s kontrolou přístupových práv pro otevření. K tomuto účelu se provádí vazba elektrického zámku, či elektrického pohonu na instalované systémy pro řízení přístupu (systému EKV).