Zemní práce a terénní úpravy

V rámci stavební činnosti provádíme zemní práce ve středně velkém rozsahu. Především se jedná o hrubé terénní práce, přesuny zeminy a skrývkové práce. Pro realizaci projektů jako jsou zemní práce je přizpůsobena část našeho strojového parku.

Zemní práce nabízíme v následujícím rozsahu:

  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
  • výkopy základů a základových pásů
  • hloubení rýh pro inženýrské sítě
  • nakládání a přemísťování zeminy i dalších materiálů
  • výkopy pro bazény a stavby
  • rovnání a svahování terénů
  • odklízení demoliční suti
  • výkopové a zahrnovací práce