Datové sítě a rozvody

Datové sítě jsou budovány jako jednotná  komunikační základna pro data a hlas (strukturovaná kabeláž).  Svým principem se staví na úroveň všech ostatních inženýrských sítí, tj. elektrického rozvodu, osvětlení, rozvodu vody, plynu, topení atd. Budovy se vybavují kabeláží plošně, přípojná místa jsou i tam, kde se momentálně nevyužívají. Každá místnost je vybavena tolika přípojkami, kolik jich bude možno v budoucnosti maximálně využít z pohledu přípustného počtu pracovníků, osob či instalované techniky v místě připojení. Zachování tohoto principu dává kabeláži potřebnou flexibilitu při rekonfiguracích a změnách.

Systém strukturované kabeláže je založený na centrálním hvězdicovém rozvodu čtyřpárovými datovými kabely individuálně spojující pracovní místa komunikačního systému s centrálním rozvodným uzlem, kde jsou k individuálně zakončeným kabelům operativně připojovány zdroje komunikačních služeb.

Z důvodu potřebné přenosové kapacity jsou páteřní spoje mezi centrálními rozvodnými uzly budovány pomocí optických kabelů. Takováto architektura zaručuje do budoucna maximální využití přenosových kapacit pro datové sítě, a to nejen v komerčním sektoru, ale dnes již i při domovní a bytové výstavbě.

Využití strukturovaných kabelových systémů:

  • Počítačové sítě
  • Přenosy dat RS 422,485, apod.
  • Hlasové služby – telekomunikace
  • Automatické systémy řízení budov
  • Systémy řízení výroby
  • Kamerové sledovací systémy
  • Bezpečnostní systémy

Další formou datových rozvodů a sítí jsou rozvody a technologie pro distribuci rozhlasového a televizního vysílání v budovách a domech. Jedná se o sítě pod označením STA (společná televizní anténa), které umožňují plošný rozvod televizního a rozhlasového vysílání v budově z jednoho centrálního zdroje (anténní systém, kabelová televize, aj.).