Internet věcí – IoT

Co je IoT?

Internet věcí (Internet of Things, IoT) je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.

Takto propojená zařízení umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inteligentních elektroinstalací čili „chytrých domech“.

Pojem „internet věcí“ je pouze zastřešující sousloví. Již dnes v praxi funguje nespočet zařízení jako dálkově ovládané spotřebiče (zásuvky, osvětlení), kamery, meteostanice či jednotlivé senzory.

Průmysl 4.0 je potom označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby. Podle této myšlenky vzniknou „chytré továrny“, které budou využívat autonomní kyberneticko-fyzikální systémy, jenž převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé.  Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž budou navzájem komunikovat a bude je možné vzdáleně kontrolovat či řídit.

V průmyslu 4.0, jehož základy tvoří internet věcí, se budou dále využívat cloudová úložiště, datová centra, strojové učení a umělá inteligence, automatické hlášení problémů .

Firma se zaměřuje na využití zařízení s technologií SIGFOX

Technologie SIGFOX umožňuje IoT zařízením komunikovat levně, bezpečně a na velké vzdálenosti při zcela minimální spotřebě energie. Typickými oblastmi stovek aplikací sítě SIGFOX v Evropě jsou odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory, měření srážek a průtoků na záplavových potocích apod.
Firma TIPA Telekom plus a.s. je integrátorem a prodejcem řešení se SIGFOX technologií pro tyto oblasti

  • Bezpečnost / Hlídání objektů
  • Utility / Smart metering
  • Smart průmysl / Průmysl 4.0
  • Chytré dopravní prostředky / fleet management
  • Smart home / smart lifestyle
  • Veřejný sektor / SmartCity
  • Smart obchod / logistika
  • E-agro / monitoring prostředí

http://www.simplecell.eu/ekosystem/