Požární signalizace (EPS)

Elektrická požární signalizace je součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a k předání informace o vzniku požáru složkám zajišťujícím represivní zásah. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě bezpečnostního posouzení stavby nebo se instaluje na přání vlastníka objektu.

Pro instalace požární signalizace nabízíme především nejmodernější technologie firem: NOVAR-ESSER, SCHRACK-SECONET, ZETTLER, LITES, SIEMENS-ALARMCOM. Jedná se o inteligentní a spolehlivé systémy schopny pracovat ve všech provozních podmínkách.

Všechny prezentované systémy umožňují připojit do PC nadstavby a zajišťují pomocí zařízení dálkového přenosu připojení na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru.

V oblasti požárního zabezpečení objektů nabízíme:

  • vypracování cenové nabídky EPS na základě seznamu materiálu, půdorysu objektu nebo obhlídky objektu
  • vypracování realizačního projektu EPS
  • instalace a oživení systému EPS
  • naprogramování a výchozí revize systému EPS
  • servisní zabezpečení instalovaného systému EPS
  • provádění pravidelných kontrol systému EPS