Úspory energie ve společnosti TIPA Telekom plus a.s.

1.3.2018

Dne 23.2.2018 byla podepsána smlouva na realizaci projektu “Úspory energie ve společnosti TIPA Telekom plus a.s.”. V rámci stavby bude provedeno zateplení obálky budovy, rekonstrukce osvětlení a napojení na rozvody SZTE. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti TIPA Telekom plus a.s. a to především realizací tepelně-úsporných opatření na budovách společnosti. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.