(Dokončení) Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves III

20.5.2020

Pro objednatele MERO ČR, a.s. jsme dokončili realizaci akce “Modernizace systému detekce plynů CTR Nelahozeves III”.

Realizace probíhala v období 05/2019 – 05/2020.